ReshapeWaste

ReshapeWaste hjælper danske virksomheder med at udnytte det økonomiske og miljømæssige potentiale i produktionsafskær og restmaterialer. 

I samarbejde med

" Vi skal turde at udfordre de cirkulære designkompetencer for at komme videre i den grønne omstilling. "

Linda Nhu Laursen, Forskningsleder

Vi søger produktionsvirksomheder

Har I afskær eller restmaterialer i forbindelse med jeres produktion? Så kan I få hjælp af en industriel designer til at finde nye anvendelsesmuligheder.

Hvad får min virksomhed ud af det?

•  Et produktforslag designet ud af jeres restmaterialer
•  Minimering af jeres spild og dermed et skridt i en grønnere retning
•  Mulighed for eksponering igennem projektet

Hvad kræver det af min virksomhed?

•  Forløbet er gratis, men forudsætter jeres tid og engagement
•  Forløbet er primært for små og mellemstore virksomheder med produktion i Danmark

Virksomhedsforløb

Match med designer

AAU Design Lab matcher jer med en industriel designer.

Opstartsmøde

Vi afholder et fysisk møde hos jer. Her taler vi om jeres restmaterialer, produktion, kundegruppe og eventuelle produktønsker.

Godkendelse af designretning

Efter mødet udarbejdes et kort resumé om jeres materiale og retning for produktudviklingen.

Produktforslag præsenteres

Efter nogle uger præsenteres produktforslaget enten som en fysisk prototype eller som en digital model.

Synlighed

Alle virksomheder får en casebeskrivelse.
10 cases tilbydes at få produceret en video

Interview

2-4 personer fra virksomheden interviewes af AAU Design Lab.
Hvert interview tager ca. 1 time og kræver ikke forberedelse.

Afsluttende event

Når projektet afsluttes i 2025, inviteres der til et afsluttende event,
hvor resultaterne deles. Deltagelse er valgfrit.

Nyheder

Vi søger produktionsvirksomheder

Har I afskær eller restmaterialer i forbindelse med jeres produktion?

Forskningsleder deler tanker bag projektet

I magasinet Vigeur deler Linda Nhu Lauersen sin eksplorative tilgang til at løse de udfordringer verden står overfor. Læs artiklen her.

ReshapeWaste starter op i marts 2023

Projektet løber fra 2023 - 2025, og vil i den periode gennemføre 20 virksomhedsforløb.

Projektinfo

Projektnavn

ReshapeWaste

Antal virksomhedsforløb

20 stk.

Støttet af
Støttet med

Kr. 3.800.000

Periode

2023-2025

Projektejer

Linda Nhu Laursen

info

OM PROJEKTET

Industrielt design er nøglen til det store uforløste miljømæssige og økonomiske potentiale i produktionsvirksomheders afskær og restmaterialer. ReshapeWaste styrker derfor danske design- og produktionsvirksomheders kompetencer i at anvende restmaterialer, som grundlag for nye produkter.

I Danmark genereres der årligt over 1 mio. tons affald fra industri- og produktionsvirksomheder (Miljøstyrelsens affaldsstatistik, 2019). En del af dette består af komplekse eller sammensatte materialer, som er vanskelige at genanvende, men som rummer et miljømæssigt og økonomisk potentiale. Restmaterialerne kan i visse tilfælde bruges direkte i deres nuværende forarbejdningsstadie, men dette er ikke uden udfordringer, da de kan være uensartede i kvalitet, variere i størrelse eller komme i skiftende mængder. Dansk erhvervsliv står derfor overfor en central udviklingsudfordring, som efterspørger en radikal nytænkning af produktdesign for at tappe ind i det uforløste potentiale.

Igennem det cirkulære projekt, ReshapeWaste, identificeres de udfordringer og dertilhørende løsninger, som omgiver brugen af afskær og restmaterialer i nye produkter. Igennem ReshapeWaste matches produktionsvirksomheder med industrielle designere i et samarbejde, som skal resultere i produktforslag til nye produkter ud af restmaterialer. Formålet er at styrke design- og produktionsvirksomheders kompetencer i at anvende heterogene restmaterialer i skalerbar skala. For at sikre størst mulig impact, vil de forskningsmæssige resultater danne basis for konkrete værktøjer og guides, som kan implementeres direkte i dansk erhvervsliv.

Bag ReshapeWaste står Industriens Fond og AAU Design Lab, som ønsker at udvikle danske virksomheders cirkulære designkompetencer og dermed øge konkurrenceevnen.

ReshapeWaste løber fra marts 2023 til og med februar 2025. I løbet af projektet vil 20 danske produktionsvirksomheder blive matchet med en industriel designer, som vil designe et produktudkast til et nyt produkt ud fra virksomhedens restmaterialer. I forbindelse med projektet vil der blive udgivet værktøjer, cases, videoer og podcasts til inspiration for dansk erhvervsliv.

Industriens Fond og AAU Design Lab, der er en del af Aalborg Universitet, står bag ReshapeWaste, som også involverer Teknologisk Institut, Dansk Industri samt små og mellemstore design- og produktionsvirksomheder.

We'd love to hear from you

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om projektet eller har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. 

Linda Nhu Lauersen

Lene Buhl Kejser